Grupo Bimbo dünyanın en etik Şirketlerinden biri olarak seçildi

Mar 31
logoGB

Kurumsal etik standartlarını tanımlayan ve ölçen küresel bir şirket olan Ethisphere, fırıncılık sektöründe lider olan Grupo Bimbo'yu 2022 yılında Dünyanın En Etik Şirketlerinden biri olarak seçti. Grupo Bimbo, Ethisphere'in küresel şirketler listesinde yer alan iki Meksikalı şirketten biridir.

Ethisphere şirketlerin düzenlemelerle ilgili davranışlarını, sosyal sorumluluklarını, etik kültürlerini, kurumsal liderlik ve yönetimlerini, yenilikçiliklerini ve itibarlarını değerlendirmektedir. 2022 yılında, 22 ülkede faaliyet gösteren 45 sektörden 136 şirket bu ödüle layık görüldü.

Grupo Bimbo CEO'su Daniel Servitje, "Etik bir şirket olarak seçilmek, kurumsal politika ve düzenlemelere uymaktan çok daha fazlasını gösteriyor. Bu, zamanın ötesine geçmek ve tüm çalışanlarımıza doğru olanı yapma ve söyleme konusunda dürüstlük ve gerçek inançla hareket etmeleri için ilham vermekle ilgilidir."

Ethisphere CEO'su Timothy Erblich, "Günümüzün iş dünyası liderleri; etik, sorumluluk ve olumlu değişimi yönlendirmede güvenilirlik konusunda yüksek beklentilerle karşı karşıyadır" diyor. "Dünyanın En Etik Şirketleri listesinde yer alan şirketler dürüstlük, sürdürülebilirlik, yönetim ve topluma olan bağlılıklarıyla bize ilham veriyor. Grupo Bimbo'yu bir kez daha Dünyanın En Etik Şirketleri arasında yer aldığı için kutluyoruz."

Grupo Bimbo'da etik ve performans

Fırın, dürüstlük ve yetkinlik taahhüdünü, faaliyet gösterdiği ülkelerde küresel eylemler yoluyla üstlenmektedir. Örneğin Grupo Bimbo; ekonomik, çevresel ve sosyal dayanıklılığı destekleyen uygulamalarla ilgili vizyonunu paylaşmak için Küresel Tarım Politikasını yayınlamış ve bu uygulamaları tedarik zincirlerinde teşvik etmeyi amaçlamıştır. Grupo Bimbo ayrıca, yolsuzlukla mücadele yasalarının anlaşılmasını ve bunlara uyulmasını garanti altına alan genel ilkeleri ve parametreleri ayrıntılı biçimde veren bir Küresel Dürüstlük Politikasına da sahiptir.

Ayrıca, hem genel hem de bu konuya odaklanan yıllık eğitimlerle iş ortakları ve tedarikçilerinden oluşan kadrosunu sürekli olarak güçlendirmektedir. 

Ethisphere Enstitüsü Yöntemi ve Puanlaması

Ethisphere'in tescilli Ethics Quotient®'ine dayanan Dünyanın En Etik Şirketleri değerlendirme süreci; kültür, çevresel ve sosyal uygulamalar, etik ve uyum etkinlikleri, yönetim, çeşitlilik ve güçlü bir değer zincirini desteklemeye yönelik girişimler hakkında 200'den fazla soruyu içermektedir. Süreç, dünya çapında tüm sektörlerden kuruluşlardaki en iyi uygulamaları belirlemek ve standartlaştırmak için operasyonel bir çerçeve görevi görmektedir.

Onaylanan şirketler

Dünyanın En Etik Şirketleri 2022 tam listesi şu adreste yer almaktadır: https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.